Venta de plomo chatarra - Recuperaciones Carrillo

Empresa de recuperació de plom

Venda de ferralla de plom

El plom és un material que es va usar àmpliament fa dècades en la fabricació de canonades, però que actualment s’ha retirat d’aquest ús.

Actualment, el plom sí que es present en cobertes (o folres continus) de cables de telèfon, televisió, internet i cables elèctrics.

La realitat és que hi ha usos molt especials del ploo, que el fan indispensable o difícilment sustituïble són, entre altres:

  • Bateries per a automoció, tracció, industrials, aplicacions militars, serveis continus i de seguretat, energia solar, etc.
  • Protecció contra radiacions de tot tipus;
  • Vidres especials, per a aplicacions tècniques o artístiques; o Protecció contra la humitat, cobertes i sostres.
  • Soldadures, revestiments, protecció de superfícies, etc.

Comprem tot tipus de residus derivats del plom.

DESCOBREIXI EL MOLT QUE VAL LA SEVA FERRALLA

Contacti’ns per a una resposta ràpida i un servei eficient

CONVERTIM ELS RESIDUS METÀL·LICS EN EFECTIU

Comprem ferralla metàl·lica

Residus metàl·lics

Recuperem i reciclem tota classe de ferros i metalls: acer inoxidable, alumini, bronze, coure, llautó, plom i zinc.

On es troben

Comprem, entre altres, els següents residus metàl·lics: bateries, radiadors, canonades, calderes, mobiliari metàl·lic, encenalls metàl·lics, etc.