Convertim els residus metàl·lics en efectiu

Comprem ferralla metàl·lica

On es troben

Comprem, entre altres, els següents residus metàl·lics: bateries, radiadors, canonades, calderes, mobiliari metàl·lic, encenalls metàl·lics, etc.

Residus metàl·lics

Recuperem i reciclem tota classe de ferros i metalls: acer inoxidable, alumini, bronze, coure, llautó, plom i zinc.

Recuperem residus metàl·lics

Per a cuidar l’entorn

La nostra activitat se centra en la compra de ferralla metàl·lica provinent d’indústries. A més de metalls separats, adquirim objectes i components que contenen aquests metalls.

En recuperar i reciclar aquests materials, contribuïm a la conservació dels recursos naturals, una acció amb impacte en diferents nivells importants.

En resum, la compra de ferralla metàl·lica i el seu reciclatge promou l’economia circular, on els productes i materials són reutilitzats després de la seva vida útil inicial. Ser responsables amb una gestió més eficient dels recursos és una responsabilitat a l’abast de tots.

A Recuperaciones Carrillo estem orgullosos de dedicar-nos a la compra de ferralla i a la seva transformació. Cada tona de ferralla que comprem és un pas cap a un futur més ecològic i sostenible.

Descobreixi el molt que val la seva ferralla

Contacti’ns per a una resposta ràpida i un servei eficient

DE RESIDUS A RECURSOS, UN CERCLE SOSTENIBLE

El seu soci en el reciclatge de metalls

Empresa autoritzada de recuperació de metalls, compromesa amb la transparència.

Qui som

Li oferim un servei de gestió integral dels residus metàl·lics a les empreses.

Els nostres serveis

A Ripollet (Barcelona), amb més 6000 m² dedicats a recuperar ferralla metàl·lica.

On estem