Recuperaciones Hnos. Carrillo e Hijos, S.L., mitjançant la present Política de Privacitat informa els USUARIS del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o la contractació de serveis a través del nostre lloc web.

En aquest sentit, Recuperaciones Hnos. Carrillo e Hijos, S.L. l’informa que les seves dades seran tractades de conformitat amb les normatives vigents respecte a política de privacitat, d’acord amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD).

L’ús d’aquesta pàgina web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Recuperaciones Hnos. Carrillo e Hijos, S.L. és titular de la pàgina web recuperacionescarrillo.com

Domicili social: Molí d’en Ginestar, 9 – Nave 3 (08291 Ripollet, Barcelona) – SPAIN

Telèfon: +34 93 592 12 23

Correu electrònic: protecciondedatos@recuperacionescarrillo.com

1. Obtenció de dades

Recuperaciones Hnos. Carrillo e Hijos, S.L. informa que les dades que s’obtenen a través de la nostra pàgina web, els formularis de la mateixa i els rebuts per correu electrònic són aquells que se’ns faciliten voluntàriament per l’usuari, els que es deriven de relacions i comunicacions amb l’empresa i informació que sigui legítimament extraïble de les dades que tractem.

De la mateixa forma, també obtenim dades a través d’informació de tercers que ens proporcioni el propi usuari o terceres persones previ consentiment d’aquest, existint una base legítima.

2. Finalitat de l’obtenció i recollida de dades

Recuperaciones Hnos. Carrillo e Hijos, S.L. tractarà les dades que li siguin facilitades amb l’objectiu d’oferir-li els productes i/o serveis que ens hagi contractat, gestionar les seves consultes o peticions i qualsevol altre supòsit que sigui necessari per a complir les relacions comercials que mantingui amb nosaltres.

Així mateix, també es tractaran les dades per a remetre-li comunicacions comercials, sempre amb el seu consentiment previ, així com per a analitzar hàbits de navegació.

En cas de voler formar part de l’equip de Recuperaciones Hnos. Carrillo e Hijos, S.L. es tractaran les dades dels usuaris i la documentació que ens sigui facilitada amb la finalitat de valorar el perfil del/ de la candidat/a i considerar-lo per a possibles vacants en l’empresa.

3. Tractament de dades

De conformitat amb la normativa aplicable, Recuperaciones Hnos. Carrillo e Hijos, S.L. es compromet a tractar les dades a les quals tingui accés aplicant les mesures tècniques, preventives i organitzatives adequades. D’aquesta manera garantim el màxim nivell de seguretat i uns nivells de confidencialitat, integritat i disponibilitat òptims dels serveis i sistemes de tractament de dades.

4. Comunicació d’informació a tercers

Recuperaciones Hnos. Carrillo e Hijos, S.L. informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat del tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan Recuperaciones Hnos. Carrillo e Hijos, S.L. disposi del consentiment exprés de l’usuari.

És possible que alguns dels nostres proveïdors, per exemple Google, processin dades fora de les fronteres de la Unió Europea. En aquests casos, exigim al proveïdor estar adscrit a un protocol d’adequació de protecció de dades aprovat per la Unió Europea.

5. Temps de conservació de les dades

Recuperaciones Hnos. Carrillo e Hijos, S.L. conservarà totes les dades de l’usuari fins al moment en el qual se sol·liciti expressament la seva supressió o, per contra, fins que acabi la relació empresarial que l’uneixi amb la nostra empresa. En aquest cas, les dades se suprimiran quan quedin complerts els termes legals previstos.

6. Drets dels usuaris

Vostè sempre podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o probabilitat d’acord amb el que es preveu en la normativa legal vigent en matèria de política de privacitat.

Per a fer ús d’aquests drets, haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport) a la següent adreça:

Recuperaciones Hnos. Carrillo e Hijos, S.L., Molí d’en Ginestar, 9 – Nave 3 (08291 Ripollet, Barcelona) – SPAIN

o mitjançant correu electrònic: protecciondedatos@recuperacionescarrillo.com

Aquesta comunicació haurà d’indicar de manera clara i concisa les seves dades identificatives i acreditatives, així com la seva sol·licitud respecte a les seves dades.

7. Responsabilitats dels usuaris

L’usuari es responsabilitza que totes les dades que es faciliten i s’enviïn a Recuperaciones Hnos. Carrillo e Hijos, S.L. són veraces, exactes, actualitzades, vigents i autèntiques.

Així mateix, també és responsable del consentiment que es dona a l’empresa per al seu tractament i utilització. De la mateixa manera, l’usuari es fa responsable de les dades de tercers que ens pugui facilitar, respecte als quals està obligat a tenir consentiment exprés.

8. Legislació i jurisdicció

El fet d’entrar en el lloc web i en les aplicacions de Recuperaciones Hnos. Carrillo e Hijos, S.L. implica l’acceptació de les condicions disposades en la present Política de Privacitat. En cas de no acceptar aquestes condicions, haurà d’evitar utilitzar i visitar la nostra pàgina web.

Tota mena d’inconvenient i controvèrsia que pogués donar-se, es regirà per la legislació espanyola i se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat més pròxima al domicili social de Recuperaciones Hnos. Carrillo e Hijos, S.L.