Venta de cobre chatarra - Recuperaciones Carrillo

Empresa de recuperació de coure

Venda de ferralla de coure

El coure és potser un dels metalls més apreciats a la indústria per les seves característiques, i per tant un dels més ben valorats a l’hora de recuperar-ho i vendre’l com residus metàl·lics.

Actualment, és el material més emprat en la fabricació de cables elèctrics, tant d’ús industrial com d’ús domèstic i residencial. També es present en nombrosos equips elèctrics com ara generadors, motors i transformadors. La majoria de cables telefònics i xarxes de telecomunicacions són fabricats en coure.

El coure també s’empra en la fabricació d’alguns components de la indústria de l’automoció: radiadors, frens, coixinets, motors elèctrics, etc.

El coure és indispensable en les infraestructures i xarxes de transport d’aigua.

Finalment, el coure també s’ha utilitzat àmpliament a nivell arquitectònic i constructiu, tant en elements constructius com ornamentals: revestiments, façanes, portes, finestres, poms de portes, estàtues, campanes, etc.

Chatarrería en Ripollet (Barcelona) - Recuperaciones Carrillo

Comprem residus de coure.

  • Coure primera

  • Coure segona
  • Calderins de coure
  • Coure PVC
  • Encenall de coure

DESCOBREIXI EL MOLT QUE VAL LA SEVA FERRALLA

Contacti’ns per a una resposta ràpida i un servei eficient

CONVERTIM ELS RESIDUS METÀL·LICS EN EFECTIU

Comprem ferralla metàl·lica

Residus metàl·lics

Recuperem i reciclem tota classe de ferros i metalls: acer inoxidable, alumini, bronze, coure, llautó, plom i zinc.

On es troben

Comprem, entre altres, els següents residus metàl·lics: bateries, radiadors, canonades, calderes, mobiliari metàl·lic, encenalls metàl·lics, etc.