Li ho posem més fàcil

Empresa de reciclatge de metalls

Per a facilitar la gestió de residus i promoure el reciclatge de metalles, oferim un servei integral.
Brindem solucions eficients, transparents i responsables per a promoure les pràctiques sostenibles.

Recollida industrial

Ens encarreguem de recollir grans volums de ferralla a domicili (a partir d’1 tona), garantint un procés ràpid i eficients.

Serveis de contenidors

Facilitem la separació i recollida recollida de residus metàl·lics instal·lant el contenidor adaptat a les seves necessitats, i recollint-lo quan està ple.

Demolicions industrials

Gestionem serveis de demolició industrial, la qual cosa inclou la retirada i valoració de les estructures metàl·liques de manera responsable i segura.

Gestió de residus

Som gestors de residus autoritzats, assegurant que cada etapa del procés compleixi amb les regulacions ambientals per al reciclatge de metalls.

Gestió documental

L’ajudem amb la gestió documental transparent en el procés de gestió de residus i reciclatge de metalls. Gaudeix de tranquil·litat i confiança.

Compra en porta

Realitzem compra directa de ferralla en porta de petites quantitats, inclosos particulars. Avaluem la ferralla en l’acte i oferim un preu just.

DESCOBREIXI EL MOLT QUE VAL LA SEVA FERRALLA

Contacti’ns per a una resposta ràpida i un servei eficient

De residus a recursos, un cercle sostenible

El seu soci en el reciclatge de metalls

Empresa autoritzada de recuperació de metalls, compromesa amb la transparència.

Qui som

Comprem, recuperem i reciclem tota classe de ferralla metàl·lica

Què comprem

A Ripollet (Barcelona), amb més de 6000 m2 dedicats a recuperar ferralla metàl·lica.

On estem