PLOMO

Comprem residus de plom:

– Comprem tot tipus de residus derivats del plom.

El plom és un material que es va usar àmpliament fa dècades en la fabricació de canonades, però que actualment s’ha retirat d’aquest ús.

Actualment, el plom sí que es present en cobertes (o folres continus) de cables de telèfon, televisió, internet i cables elèctrics.

Hi ha usos molt especials del plom que el fan indispensable, o difícilment substituïble, com per exemple:

  • Bateries per a automoció, tracció, industrials, aplicacions militars, serveis continus i de seguretat, energia solar, etc.
  • Protecció contra radiacions de tot tipus;
  • Vidres especials, per a aplicacions tècniques o artístiques; o Protecció contra la humitat, cobertes i sostres.
  • Soldadures, revestiments, protecció de superfícies, etc.

Qualsevol residu de plom obtingut d’aquestes aplicacions pot recuperar-se i rentabilizar-se.