Tubos de cobre

Comprem residus de coure:

– Coure primera

– Coure segona

– Calderins de coure

– Coure PVC

– Encenall de coure

El coure és potser un dels metalls més apreciats a la indústria per les seves característiques, i per tant un dels més ben valorats a l’hora de recuperar-ho i vendre’l com residus metàl·lics.

Actualment, és el material més emprat en la fabricació de cables elèctrics, tant d’ús industrial com d’ús domèstic i residencial. També es present en nombrosos equips elèctrics com ara generadors, motors i transformadors. La majoria de cables telefònics i xarxes de telecomunicacions són fabricats en coure.

El coure també s’empra en la fabricació d’alguns components de la indústria de l’automoció: radiadors, frens, coixinets, motors elèctrics, etc. També les catenàries de les línies de tren estan compostes, en gran part, per coure.

El coure és indispensable en les infraestructures i xarxes de transport d’aigua, ja que les canonades es fabriquen essencialment en coure per la seva resistència a la corrosió i als bacteris.

Finalment, el coure també s’ha utilitzat àmpliament a nivell arquitectònic i constructiu, tant en elements constructius com ornamentals: revestiments, façanes, portes, finestres, poms de portes, estàtues, campanes, etc.