Recuperación de bronce y latón

Comprem ferralla de llautó:

– Llautó comercial

– Retall de llautó

– Encenall de llautó

– Barra de llautó

El llautó és un aliatge de coure i zinc, de color semblant al de l’or, mal·leable i molt resistent a la corrosió.

A nivell industrial, s’utilitza en la fabricació de caldereria, armament, filferros, terminals elèctriques, tubs de condensador, instruments musicals, envasos metàl·lics, vàlvules per a ús industrial, caixes d’ordinadors i en soldadures.

El llautó és un dels materials més utilitzats en la fabricació de poms de portes, fabricació de làmpades, barres de cortina i altres elements decoratius.

El preu de compra dels residus de llautó, pel seu alt contingut en coure, és un material que val la pena recuperar.