Recuperación de aluminio

Comprem residus d’alumini:

– Perfil d’alumini net (lliure de reblons, cargols i pont tèrmic).

– Perfil d’alumini brut

– Fil net d’alumini

– Alumini folrat (cable amb PVC o ànima d’acer)

– Carter alumini

– Atuell d’alumini

– Litografia

– Retall d’alumini

– Encenall d’alumini

Per la seva polivalència, l’alumini és un dels metalls més utilitzats en la indústria, superat únicament pel ferro i l’acer.

S’utilitza en la fabricació de miralls (domèstics i industrials), en el paper d’alumini, i en fabricació de llaunes i brics. També és un metall conductor, així que s’utilitza en determinades circumstàncies com a substitut del coure en instal·lacions elèctriques.

Però potser el sector que més partit obté de l’alumini és el de la construcció: per creació d’estructures i tancaments, contenidors, estructures metàl·liques, portes, finestres, mampares, etc.

Tots aquests usos generen residus que comprem per tractar convenientment. Així mateix, al desballestament d’estructures construïdes amb alumini, es generen residus metàl·lics d’alumini que es poden rendibilitzar.