BRONCE

Comprem residus de bronze:

– Ferralla de bronze

– Encenall de bronze

El bronze és un aliatge metàl·lic, principalment de coure amb estany, resistent a la fricció i a la corrosió.

S’utilitza àmpliament en aplicacions industrials i constructives gràcies a les seves propietats en transferència de calor, conductivitat elèctrica, excel·lent mal·leabilitat i resistència a la corrosió.

Qualsevol residu de bronze que es generi durant la fabricació d’aquests elements, pot rendibilitzar-se en vendre’l a una empresa de recuperació de residus metàl·lics com la nostra.