grua

Comprem mobiliari metàl·lic de rebuig:

– Potes de taules d’oficina

– Taules metàl·liques de tallers

– Mobles metàl·lics

– Carcasses metàl·liques de cadires

– Tanques i reixes, de ferro o alumini

– Barres de bar

– Resta de mobiliari metàl·lic: penjadors, taquilles, etc.

No llenci les estructures metàl·liques que ja no necessita. Porti-les a les nostres instal·lacions i obtingui un rendiment addicional per elles. El nostre compromís és valorar els seus residus metàl·lics de la forma més òptima.