aluminio_perfil

Comprem deixalles d’alumini:

– Finestres d’alumini

– Mampares de bany

– Portes d’alumini

– Falsos sostres d’alumini

 

Les estructures d’alumini que es retiren (tancaments, finestres, sostres, portes, mampares, etc.) poden vendre’s i rendibilitzar-se. Comprem els seus residus tant a persones particulars que venen de forma puntual, com a professionals que generen residus metàl·lics de forma regular (instal·ladors d’estructures d’alumini, empreses de construcció, etc.).