cobre_tubo

Comprem tota classe de canonades metàl·liques:

– Canonades de coure

– Canonades de ferro

– Canonades de plom

Li comprem les canonades que no necessita, i li donem el millor valor possible:

  • Material sense utilitzar que no val la pena emmagatzemar (per exemple, restes de material a construccions finalitzades)
  • Retalls de canonades produïts durant la instal·lació.
  • Canonades que es retiren de construccions antigues.