baterias-cochex

Comprem bateries velles que continguin plom:

– Bateries de cotxe

– Bateries de tracció, amb la carcassa de ferro

 

Comprem bateries de motos, de cotxes, de carretons mecànics, de qualsevol altre vehicle, i bateries de SAI. Recuperem els materials metàl·lics que aquestes contenen i rebutgem la resta de materials convenientment.

Protegeix el medi ambient alhora que rendibilitzes un residu. T’assegurem la millor valoració possible.