Otrosx

També comprem tares i altres residus metàl·lics:

– Tares: mescles de materials fèrrics amb no fèrrics

– Motors elèctrics

Sigui quina sigui la naturalesa dels seus residus, si són de component metàl·lic pot beneficiar-se de vendre-ho a la nostra empresa de recuperació de residus.

Comprem tant a particulars que venen de forma puntual, com a empreses i professionals que generen residus regularment.

El nostre compromís és la serietat, la transparència i la seguretat de que valorarem el seu material de la millor manera possible.